Proizvodi

• aluminijska kućišta za kamere
• blokovi za hidrauliku
• dijelovi za transportnu industriju (dijelovi za vlakove, niskopodne tramvaje)
• dijelovi za radne strojeve
• dijelovi za medicinu